Open BIM

W środowisku BIM, projekty są rozwiązywane zespołowo i progresywnie, tak, jak zostały zdefiniowane, tak, jak członkowie zespołu określili propozycje i rozwiązania dla wszystkich aspektów projektu: konstrukcja, usługi budowlane, planowanie urbanistyczne, umeblowanie, otoczenie, etc.

Open BIM jako narzędzie projektu

Dwoistość obszarów roboczych

Dwoistość między obszarami pracy jest jedną z najważniejszych funkcjonalności w procesie zaimplementowanym w BIMserver.center. Natywne pliki aplikacji używane do pracy w projektach pozostają cały czas w sferze prywatnej i nie są udostępniane w chmurze. Są to pliki IFC generowane przez każdą aplikację, wraz z ostatecznymi wynikami i przyjętymi rozwiązaniami udostępnianymi w BIMserver.center w ramach współpracy w projekcie.

Otwarte formaty

Główną cechą technologii BIM jest oparcie się o standardowy format wymiany IFC.

Format ten jest otwarty i opublikowany, jest nie powiązany z żadnym konkretnym producentem oprogramowania czy systemem. Niezależnośc od systemu daje mozłiwośc wykonywania tworzenia modelu/obliczeń jednym systemem a weryfikacji innym.

W tym samym czasie pozwala na rzeczywistą i efektywną komunikację pomiędzy użytkownikami, gdyż format ten stosowany jest przez zdecydowaną większość aplikacji używanych w projekcie.

Opisy specjalne

W zaproponowanym procesie BIM określono, że opis elementów tworzących projekt jest wykonywany w każdej użytej aplikacji.

W procesie BIM zaproponowanym przez klasyczne aplikacje wszystkie infomacje o projekcie są są zarządzane z poziomu jednej aplikacji i jednego pliku danych. Nie jest możliwe korzystanie z wielu opisów należących do wielu aplikacji. W przypadkach różnego rodzaju urządzeń sytuacja jest jeszcze bardziej ewidentna (zużycie energii, poziom hałasu, kolory i tekstury, manuale techniczne, przedmiary, serwis i in.).

W zaproponowanym procesie BIM opisy sa wysoce zróżnicowane zależnie od branży i użytych aplikacji. Innymi słowy każdy użytkownik zarządza informacją tylko tą, za którą jest odpowiedzialny i którą potrzebuje.

Aktualizacje w jedną stronę

Idea synchronizacji pomiędzy modelami różnych aplikacji jest realizowana w klasycznym procesie BIM. Jeśli dwie lub więcej aplikacji zarządza danymi, które wpływają na model, powinien zostać opracowany protokół komunikacyjny, który pozwala na dwustronną wymianę danych pomiędzy tymi modelami tak by dane były te same. To podejście zawiera pewne poważne problemy.

Z jednej strony jasna hierarchia danych, która została wprowadzona nie jest osiągnięta co implikuje dla użytkownika niejasność, które dane są właściwe i który element jest ważniejszy.

Z drugiej strony nie jest możliwe wyseparowanie modeli i ich modyfikowanie pod kątem różnych dyscyplin w projekcie.

W prpoponowanym procesie OPEN BIM praca ma charakter ciągły z aktualizacjami tworzącymi model w jedną stronę. W ten sposób każda część danych jest w jednym miejscu. Użytkownik dostarcza rozwiązania dla swoich branż i może wizualizować je a także te, które są zaadaptowane przez innych użytkowników.

W ten sposób jasna struktura odpowiedzialności jest zagwarantowana, ponieważ użytkownicy dostarczają tylko te informacje, za które sa odpowiedzialni. W tym samym czasie model BIM jest stale aktualizowany i rozwijany.

Technologia Open BIM

BIMserver.center

Formularz kontaktowy