homepage_icon
Praca zespołowa w środowisku BIM jest bardzo łatwa dzięki BIMserver.center. Istnieje kilka rodzajów kont „Teams” zaprojektowanych z myślą o różnych rodzajach zespołów roboczych w zależności od ich aktywności.

Corporate

Konta przeznaczone do zarządzania i koordynowania zespołu roboczego opracowującego projekty w środowisku Open BIM.

Education

Konta dla zespołów dydaktycznych zapewniających swoim studentom szkolenia w zakresie opracowywania projektów w środowisku Open BIM

Developers

Konta dla zespołów zajmujących się rozwojem i marketingiem aplikacji Open BIM połączonych z platformą

Formularz kontaktowy