homepage_icon
Working as a team in a BIM environment is very easy with BIMserver.center. There are several types of 'Teams' accounts designed specifically for different types of work groups depending on their activity.

Corporate

Konta przeznaczone do zarządzania i koordynowania zespołu roboczego opracowującego projekty w środowisku Open BIM.

Education

Konta dla zespołów dydaktycznych zapewniających swoim studentom szkolenia w zakresie opracowywania projektów w środowisku Open BIM

Developers

Konta dla zespołów zajmujących się rozwojem i marketingiem aplikacji Open BIM połączonych z platformą

Formularz kontaktowy