Zasady i warunki użytkowania


Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w języku hiszpańskim z Hiszpanii. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy oryginałem a wersją przetłumaczoną, wiążącym dokumentem jest wersja oryginalna w języku hiszpańskim.

Porozumienie, rejestracja, użytkownicy, powiadomienia i inne

Platforma BIMserver.center informuje użytkownika o zasadach i warunkach korzystania z niej oraz o polityce prywatności. Warunki te zostały przedstawione poniżej. Użytkownik musi dokładnie je przeczytać oraz rozpatrzyć przed rejestracją i korzystaniem z BIMserver.center. Rejestrując się jako użytkownik i korzystając z zasobów BIMserver.center akceptujesz w całości i bez zastrzeżeń niniejsze warunki użytkowania.

Korzystanie z witryny

CYPE Ingenieros, S.A. udostępnia użytkownikom i internautom platformę BIMserver.center (dalej zwaną BIMserver.center, lub platformą). BIMserver.center to platforma dla profesjonalistów i firm zaangażowanych w rozwój projektu architektonicznego, inżynieryjnego i/lub budowlanego, na której mogą rozwijać swoje projekty w otwartym i globalnym środowisku BIM.

BIMserver.center zapewnia użytkownikom dostęp do obszernego zbioru zasobów i narzędzi do rozwoju projektów.

 • 1. Porozumienie

  W celu rejestracji i/lub korzystania z platformy BIMserver.center wymagane jest ukończenie 16 roku życia oraz posiadanie zdolności prawnej do zawierania umów, a także zaakceptowanie przez użytkownika każdej z klauzul określonych w niniejszym dokumencie, jak również każdej z klauzul ostrzegawczych lub klauzul szczegółowych ustanowionych w celu utworzenia profili w ramach platformy oraz korzystania z określonych usług i/lub części BIMserver.center.

  Dopełnieniem niniejszych warunków użytkowania są następujące teksty prawne istniejące w BIMserver.center, których zaakceptowanie jest obowiązkowe:

  • Polityka Prywatności: dotycząca aspektów związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych na platformie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności.
  • Polityka Cookies: dotycząca aspektów związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników i wykorzystywaniem Cookies. Zapoznaj się z Polityką Cookies.

  Zakładając profil i/lub korzystając z platformy BIMserver.center, użytkownik bez zastrzeżeń akceptuje i podpisuje się pod niniejszymi warunkami użytkowania, które w każdym przypadku są uznawane za prawnie wiążące porozumienie między użytkownikiem a BIMserver.center.

 • 2. Rejestracja Użytkowników Profesjonalnych

  Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych informacji o swojej osobie, które są wymagane w różnych formularzach rejestracyjnych, publikacjach, sekcjach, profilach i/lub podobnych częściach BIMserver.center.

  Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania swoich danych rejestracyjnych i danych osobowych, tak aby były one prawdziwe, poprawne i aktualne.

  Jeżeli użytkownik poda dane fałszywe, niedokładne, nieaktualne, pochodzące od osób trzecich, niekompletne, itp., a także jeżeli BIMserver.center ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać niewłaściwe wykorzystywanie danych i/lub treści w obrębie platformy, BIMserver.center ma prawo do zawieszenia lub usunięcia konta i/lub profilu użytkownika w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

 • 3. Dostęp i Hasło

  W celu zakończenia procesu rejestracji i tworzenia profili na BIMserver.center, użytkownik utworzy hasło, ponosząc wyłączną odpowiedzialność za zachowanie jego poufności, jak również za wszystkie czynności wykonywane ze swoim profilem lub kontem, przy użyciu hasła. Użytkownik zobowiązuje się również do::

  • Użytkownik musi zachować swoją nazwę użytkownika i hasło oraz nie przekazywać ich osobom trzecim, aby uniknąć kradzieży tożsamości lub podania nieprawdziwych lub błędnych danych.
  • The user must immediately notify BIMserver.center of any unauthorized use and/or access to his/her profile, theft of passwords, identity theft or any other security or privacy violation she/he detects or perceives.

  BIMserver.center shall not be liable for any loss or damage resulting from the user's failure to comply with the provisions described in this document.

 • 4. Notifications and messages

  4.1 BIMserver.center notifications and messages

  The user understands and accepts that by simply being registered in the platform, BIMserver.center may include certain communications, such as advertisements and/or communications about the service, activation or deactivation of accounts, password changes, answers to queries, notifications, alerts or similar aspects. The user should consider these communications to be an indispensable part of the service, which allows for the correct operation of the platform.

  Notwithstanding that exposed previously, the user also expressly authorizes BIMserver.center to notify by electronic or postal means any communication about the service, as well as commercial communications on its products or services, using the addresses, telephone numbers and/or emails provided by the user on his/her registration or registration forms.

  The user also accepts that the service may include the publication of commercial promotions of third parties, as these promotions are a necessary and essential tool for BIMserver.center to continue to operate and provide the services that are offered.

  The user may limit the internal notifications and the sending of own and third party communications, or at any time revoke the consent for the sending of commercial communications to BIMserver.center by sending an email to: info@bimserver.center.

  4.2 Notifications, exchange of information and contact with other users.

  The user assumes that BIMserver.center is a professional space that offers the possibility to publish, share content, exchange information between users, projects, images, links and/or similar contents of an exclusively professional nature.

  The user will be solely responsible for the consequences of approving or denying contact requests of other users, as well as limiting the editing rights of these users on their own content.

 • 5. Rights and limitations

  The user understands and accepts that all information, data, texts, graphs, photographs, videos, sound, messages, articles, opinions or other materials (hereinafter the "Content") transmitted or published through the BIMserver.center platform, will be solely the responsibility of the person who originated and published the content. This means that the user and not BIMserver.center, is entirely responsible for everything that the he/she incorporates in the platform, sends and/or transmits using the different ways made available to users in the different communication channels of BIMserver.center.

  5.1 Licenses and limitations in content publishing

  BIMserver.center reserves the right to remove, without prior notice and without right to reply, any content, publication or action that is considered harmful to the interests of BIMserver.center, its users and/or third parties, and that includes contents that:

  • Are considered as unlawful, disrespectful, threatening, unfounded, slanderous, inappropriate, ethically or socially discriminatory or labour reprehensible or that in any way may cause material or moral damage or damaging in the industrial or intellectual property of BIMserver.center, its employees, collaborators, users and/or third parties.
  • Enter data from third parties without their authorisation. Contain any type of privileged information or publicity material or propaganda, for personal benefit or for the benefit of third parties, whether physical or legal persons, or that is not related to the purpose of BIMserver.center.

  The user authorises BIMserver.center to modify or alter such publications and/or contents, for the sole purpose of adapting them to the needs of the editorial format of the platform, without it being understood that any type of lesion exists at all on any of the moral powers of copyright that users and/or authors could bear on them.

  The user agrees that all published content is previously reviewed by a moderator, to ensure the contents meet the good use criteria of the platform.

 • 6. Cancel the user profile

  Users can cancel their user profile upon request by sending an email to: info@bimserver.center.

  The information contained in the profile will be treated in accordance with the provisions of Spanish Organic Law 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data.

 • 7. Modifications and limitations in the service

  The user agrees that BIMserver.center has no responsibility or liability for the deletion, loss, or failure to store or send content, other communications or its publication, transmitted through the services offered within the platform.

  BIMserver.center reserves the right to remove accounts and/or user profiles that are inactive for an extended period of time and to modify these general practices and limits at any time, at its sole discretion, without prior notification to the user.

  BIMserver.center reserves the right to modify, or discontinue the offered service through the platform, any part of it, temporarily or permanently, at any time and periodically, for which BIMserver.center will not be responsible towards the user or third Parties for any modification, suspension or interruption of the platform or the services offered therein.

 • 8. Responsibilities

  To the extent permitted by applicable law, BIMserver.center, its administrators, employees and/or authorised personnel will in no case be responsible for lost profits or indirect damages arising out of the use or inability of the use of the platform, including without limitation of damages, damages due to loss of profits, business interruptions or any other type of indirect damages, even if BIMserver.center has previously been informed of the possibility of such damages occurring.

 • 9. Modifications in these Terms and Conditions of use

  These Terms and Conditions of use may be amended. These modifications may be communicated directly through the publication and substitution of the present ones, with the exception of those that establish relevant changes in the processing of personal data and the privacy of users, which, if not expressly communicated, could harm the privacy of the user, and hence these will be notified via the email of users, within the platform and/or by similar procedures.

 • 10. Jurisdiction and applicable law

  For any discrepancy that may arise with respect to the interpretation of the content of these Terms and Conditions of use, BIMserver.center and any individual or legal entity that makes use of the platform submit, expressly waiving any jurisdiction that may correspond, to the courts of Alicante, Spain. The law applicable to the agreement is Spanish law.

Formularz kontaktowy