Avís Legal sobre la navegació en BIMserver.center


 • 1. L'objecte de la publicació del lloc web BIMserver.center de CYPE Ingenieros, S.A. no és un altre que proporcionar l'accés de bona fe als serveis i informació aquí facilitats.

 • 2. Els continguts es troben disponibles per al públic en general, facilitant l'accés a la informació, productes i serveis proporcionats per CYPE Ingenieros, S.A.

 • 3. CYPE Ingenieros, S.A. declina qualsevol responsabilitat sobre la informació que es trobi tant a fora com a dins d'aquestes pàgines, no gestionada directament per el seu webmaster, responent així únicament de la informació publicitada en el lloc web directament per CYPE Ingenieros, S.A.

  CYPE Ingenieros, S.A. es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions en la informació continguda en el seu lloc web o en la configuració i presentació d'aquest, així com suspendre-hi temporalment l'accés. Atès que la informació continguda dins de les pàgines no procedeix en ocasions directament de CYPE Ingenieros, S.A., aquest no es responsabilitzarà que la informació allà publicada es trobi actualitzada de forma immediata.

 • 4. A l'efecte del que es disposa en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales i en el Reglament Europeu 2016/679, CYPE Ingenieros, S.A. informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat. Així mateix informa de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals segons l'establert a l'esmentada Llei. L'usuari autoritza a CYPE Ingenieros, S.A. a tractar de forma automatitzada les dades personals identificades en els diferents formularis del lloc web, amb les finalitats que es desprenen de forma directa de la relació contractual establerta entre CYPE Ingenieros, S.A. i l'usuari i amb els límits derivats de la prestació contractada. Així mateix, el client autoritza a CYPE Ingenieros, S.A. a cedir les referides dades a les empreses amb les quals CYPE Ingenieros, S.A. tingui alguna vinculació o participació i a tercers vinculats als canals de distribució i la intervenció de la qual sigui necessària per satisfer les finalitats convingudes en aquest contracte.

 • 5. CYPE Ingenieros, S.A. s'até a la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), per la qual vostè pot deixar de rebre informació promocional en el seu correu electrònic quan ho desitgi. A més, li informa que:

  • la seva denominació social és CYPE Ingenieros, S.A.
  • el seu CIF és A03122173
  • les seves Dades registrals són: Registre mercantil d'Alacant, Tom 1542, Foli 201, Full A-18594
  • el seu domicili social està a Av. Eusebio Sempere, nº 5, 03003 Alacant - Espanya
  • la seva adreça de correu electrònic per a aquest lloc en Internet (bimserver.center) és info@bimserver.center.
 • 6. CYPE Ingenieros, S.A. informa que la finalitat dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar a l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria en Internet, on podrà ampliar totes les dades ofertes en aquest lloc web. Aquests enllaços no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita d'aquests llocs de destinació i, per això, CYPE Ingenieros, S.A. no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests.

 • 7. Tots els continguts de les pàgines que componen el lloc web de CYPE Ingenieros, S.A. estan protegits per les lleis de la propietat intel·lectual i industrial i de drets d'autor.

 • 8. Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar la informació continguda en aquest i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic sempre que sigui per al seu ús personal i sense cap fi comercial i sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a una xarxa local.

 • 9. CYPE Ingenieros, S.A. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici al software o hardware de l'usuari produït per l'accés d'aquest a les pàgines que componen el lloc web de CYPE Ingenieros, S.A., així com de l'ocasionat com a conseqüència de la utilització o reproducció de la informació allà continguda.

 • 10. La legislació aplicable al contingut reflectit dins del lloc web de CYPE Ingenieros, S.A. serà l'espanyola, que se sotmetrà, al seu torn, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents d'Alacant, Espanya.

 • 11. BIMserver.center utilitza "cookies" amb l'únic fi d'oferir un servei més personalitzat i ajudar al fet que la navegació per les seves pàgines resulti més fàcil i ajustada a les preferències dels seus usuaris.

Una "cookie" és un petit fitxer de text que un servidor de pàgines Web emmagatzema en la unitat de disc dur de l'usuari. Les "cookies" no poden per si mateixes identificar a una persona ja que no fan referència a cap dada de caràcter personal i no es poden executar com a codi ni contenir virus.

La majoria dels navegadors accepten automàticament "cookies" però també és possible configurar-los perquè no les acceptin. En aquest cas l'usuari podrà navegar per la web, però per poder realitzar una compra en BIMserver.center serà indispensable que el navegador accepti les anomenades "cookies de sessió", aquelles que existeixen únicament mentre està en BIMserver.center i desapareixen si es tanca el navegador.

Formulari de contacte