Store
Aplicacions
Sincronitzador
Informació
Estadístiques
Tarifes

Flux de treball col·laboratiu

Mitjançant la tecnologia Open BIM, és possible implantar un flux de treball col·laboratiu per al desenvolupament de projectes d'arquitectura, enginyeria i construcció, de forma oberta i coordinada entre tots els tècnics i agents que formen part de l'equip de treball.

Desenvolupament integrat

Amb la implantació del flux de treball proposat, els projectes es desenvolupen de forma integrada, ja que cada usuari pot fer propostes i dissenys, treballant de forma simultània i mantenint sempre el projecte actualitzat amb la informació introduïda pels altres usuaris.

Migració progressiva

Els usuaris no requereixen d'una formació prèvia addicional per desenvolupar el seu treball en el flux Open BIM proposat, ja que no necessiten adquirir nous coneixements o competències, ni aprendre l'ús de noves aplicacions informàtiques.

Consolidació de la informació

La consolidació de tota la informació del projecte es realitza a través de BIMserver.center, mitjançant l'anàlisi, coordinació i actualització dels fitxers que componen el projecte. D'aquesta manera, es proporciona assessorament als usuaris i es garanteix la integritat i validesa dels continguts.

Encara no té un compte?

Registri's aquí
34396
Usuaris
72194
Projectes
67922
Fitxers IFC
87310
Aplicacions descarregades

Formulari de contacte