Flux de treball col·laboratiu
Mitjançant la tecnologia Open BIM, és possible implantar un flux de treball col·laboratiu per al desenvolupament de projectes d'arquitectura, enginyeria i construcció, de forma oberta i coordinada entre tots els tècnics i agents que formen part de l'equip de treball.
Desenvolupament integrat
Amb la implantació del flux de treball proposat, els projectes es desenvolupen de forma integrada, ja que cada usuari pot fer propostes i dissenys, treballant de forma simultània i mantenint sempre el projecte actualitzat amb la informació introduïda pels altres usuaris.
Migració progressiva
Els usuaris no requereixen d'una formació prèvia addicional per desenvolupar el seu treball en el flux Open BIM proposat, ja que no necessiten adquirir nous coneixements o competències, ni aprendre l'ús de noves aplicacions informàtiques.
Consolidació de la informació
La consolidació de tota la informació del projecte es realitza a través de BIMserver.center, mitjançant l'anàlisi, coordinació i actualització dels fitxers que componen el projecte. D'aquesta manera, es proporciona assessorament als usuaris i es garanteix la integritat i validesa dels continguts.
Encara no té un compte?
Registri's aquí
31154
Usuaris
63773
Projectes
59165
Fitxers IFC
76868
Aplicacions descarregades

Formulari de contacte