BIMserver.center Sync je aplikacija za kompjuter koja obezbeđuje da su datoteke projekta programirane u BIMserver.center ažurirane

Dostupna verzija: 1.11.5

Održavajte svoje projekte ažuriranima.

Sa BIMserver.center sinhronizatorom, sve informacije uključene u projekte koji su koji se razvijaju na platformi mogu biti ažurirani.

Štaviše, možete proveriti status svojih projekata i izabrati one koji treba da se sinhronizuju.

Automatsko i direktno povezivanje

BIMserver.center sinhronizator upravlja svim informacijama koje su generisane iz aplikacija integrisanih u Open BIM radni tok i održava ih ažuriranima.

Ova veza pomaže u prenosu informacija o projektu među korisnicima, pošto ne moraju kontinuirano da upravljaju svim projektnim podacima; to rade specijalizovane aplikacije automatski biranjem i oporavkom potrebnih informacije u svakom zasebnom slučaju.

Kontaktni formular