BIMserver.center Sync és una aplicació d'escriptori que s'ocupa de mantenir actualitzats els arxius dels projectes desenvolupats en BIMserver.center.

Versió disponible: 1.9.4

Mantingui els seus projectes actualitzats.

Amb el sincronitzador de BIMserver.center pot mantenir actualitzada tota la informació inclosa en els projectes que estigui desenvolupant a la plataforma.

A més, pot comprovar l'estat dels seus projectes i triar els que vol mantenir sincronitzats.

Encara no el té instal·lat?

Descarregui-la ara

Connexió directa i automàtica

El sincronitzador de BIMserver.center s'ocupa de gestionar i mantenir actualitzada tota la informació generada des de les aplicacions integrades en el flux de treball Open BIM.

Aquest vincle agilita la transferència de la informació del projecte entre els usuaris, ja que aquests no han de gestionar contínuament totes les dades de projecte, sinó que són les aplicacions especialitzades les que realitzen, de forma automàtica, aquesta tasca, seleccionant i recuperant la informació requerida en cada cas.

Com començar a treballar utilitzant el flux de treball Open BIM

BIMserver.center Store

Des de BIMserver.center Store pot descarregar les aplicacions necessàries per a desenvolupar els seus projectes d'arquitectura, enginyeria i construcció.

BIMserver.center Sync

El sincronitzador de BIMserver.center s'encarrega de mantenir actualitzats els projectes que estigui desenvolupant en la plataforma.

Iniciar sessió

Una vegada descarregats, tant les aplicacions que desitgi emprar com el sincronitzador de BIMserver.center, només ha d'iniciar sessió per a començar a desenvolupar els seus projectes.

Formulari de contacte