BIMserver.center Sync és una aplicació d'escriptori que s'ocupa de mantenir actualitzats els arxius dels projectes desenvolupats en BIMserver.center.

Versió disponible: 1.11.5

Mantingui els seus projectes actualitzats.

Amb el sincronitzador de BIMserver.center pot mantenir actualitzada tota la informació inclosa en els projectes que estigui desenvolupant a la plataforma.

A més, pot comprovar l'estat dels seus projectes i triar els que vol mantenir sincronitzats.

Connexió directa i automàtica

El sincronitzador de BIMserver.center s'ocupa de gestionar i mantenir actualitzada tota la informació generada des de les aplicacions integrades en el flux de treball Open BIM.

Aquest vincle agilita la transferència de la informació del projecte entre els usuaris, ja que aquests no han de gestionar contínuament totes les dades de projecte, sinó que són les aplicacions especialitzades les que realitzen, de forma automàtica, aquesta tasca, seleccionant i recuperant la informació requerida en cada cas.

Formulari de contacte