BIMserver.center Sync jest aplikacją desktop, która zapewnia, że pliki projektu rozwijane w BIMserver.center są aktualne

logo
img_info2

Keep your projects up-to-date.

With the BIMserver.center synchroniser, all the information included in the projects that are being developed on the platform can be kept up-to-date.
Furthermore, you can check the status of your projects and choose those which are to be synchronised.
Don't have it installed yet?
Download now

Automatyczne i bezpośrednie połączenie

The BIMserver.center synchroniser manages all the information that is generated from applications integrated in the Open BIM workflow and keeps it up-to-date.
Ten link pomaga w przesłaniu informacji o projekcie pomiędzy użytkownikami, którzy nie mają możliwości zarządzania wszystkimi projektami; to są wyspecjalizowane aplikacje, które realizują to automatycznie poprzez wybór żądanych informacji w każdym przypadku.
img_info2
How to start working using the Open BIM workflow
img_info2

BIMserver.center Store

The applications that are required to develop your architecture, engineering and construction projects can be downloaded from the BIMserver.center Store.
Login
img_info2

BIMserver.center Sync

BIMserver.center Sync se encarga de mantener actualizados todos los proyectos que esté desarrollando en la plataforma.
Ściągnij
img_info2

Login

Una vez descargadas, tanto las aplicaciones que desee emplear como la aplicación BIMserver.center Sync, simplemente tiene que iniciar sesión con su cuenta de BIMserver.center y desde ese momento podrá comenzar a desarrollar sus proyectos integrados en el flujo de trabajo Open BIM.

%ContactaTitulo%

Contact form