BIMserver.center Sync jest aplikacją desktop, która zapewnia, że pliki projektu rozwijane w BIMserver.center są aktualne

Dostępna wersja: 1.11.5

Zapewnij aktualność swoich projektów.

Dzięki synchronizatorowi BIMserver.center, możesz zapewnić aktualność wszystkich informacji zawartych w projektach, które tworzysz na platformie.

Oprócz tego, możesz także sprawdzić stan swoich projektów i wybrać te, którym chcesz zapewnić synchronizację.

Automatyczne i bezpośrednie połączenie

Synchronizator BIMserver.center jest odpowiedzialny za zarządzanie i zapewnienie aktualizacji wszystkich informacji generowanych przez aplikacje zintegrowane z przepływem pracy Open BIM.

Ten link pomaga w przesłaniu informacji o projekcie pomiędzy użytkownikami, którzy nie mają możliwości zarządzania wszystkimi projektami; są to wyspecjalizowane aplikacje, które realizują ten proces automatycznie poprzez wybór żądanych informacji dla każdego przypadku.

Formularz kontaktowy